کارت ورود به جلسه امتحانات

دانشجویان گرامی  مشاهده اطلاعات  جامع و انتخاب واحد در سیستم گلستان  با پرداخت شهریه  متغیر فعال می گردد.

در زمان امتحانات پایان ترم  همراه داشتن کارت دانشجویی  تمدید شده و کارت ورود به جلسه  (گزارش  سیستم گلستان 428 )الزامی می باشد.

گزارش 428 با پرداخت شهریه و یک هفته قبل از شروع امتحانات فعال می گردد.

 
امتیاز دهی