تبریک پژوهشگر برتر جناب آقای دکتر عباسعلی آروین
انتخاب جناب عالي به عنوان پژوهشگران برتر کشوری پیام نور را ، تبریک و امیدپیشرفت علمی و تحقیقاتی در زمینه های مختلف و استفاده از نوابغ در جای جای کشور داریم. خداوند پشتیبان اندیشمندان کشور باشد.

کارکنان پيام نور واحد خميني شهر
 
امتیاز دهی