بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران_ از فرمایشات مقام معظم رهبری
فايلها
بيانيه گام دوم انقلاب.pdf 332.709 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر