راه اندازه آزمايشي سامانه شاهد شبکه هوشمند اطلاع رساني دانشگاه از طريق تلفن همراه http://apps.pnu.ac.ir/
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر