ثبت نام بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه پیام نور

ثبت نام بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه پیام نور

 از طریق سایت quranst.pnu.ac.ir  آغازشد.

 در ضمن از آقایان محمد رضا ماندگاری و حمید ملایی که در مسابقات قبلی در سطح استانی حائز

رتبه شده اند تقدیر و از دانشجویان دانشگاه پیام نور  خمینی شهر تقاضای حضور فعال در این

جشنواره را داریم.
http://quranst.pnu.ac.ir

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر