ثبت نام در مقطع کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه پیام نور جهت ثبت نام در مقطع کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه پیام نور (ورودی بهمن ماه سال جاری) در بازه زمانی 29 دی ماه لغایت 6 بهمن ماه سایت سازمان سنجش باز خواهد شد . 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر