قابل توجه دانشجويان غير ايراني در صورتيکه دانشجويان غير ايراني داراي گذرنامه هاي دست نويس مي باشند . هرچه سريعتر نسبت به تعويض و دريافت گذرنامه الکترونيکي اقدام نمايند . لازم به ذکر است گذرنامه هاي دست نويس نا معتبر مي باشند .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر