متقاضيان وام دانشجويي صندوق رفاه و بنياد علوي با توجه به ابلاغ اعتبار وام دانشجويي صندوق رفاه ، دانشجويان متقاضي نسبت به تکميل پرونده و درخواست براي نيمسال دوم 97 حداکثر تا تاريخ 11/12/97 نسبت به تکميل و تحويل مدارک خود به دانشگاه ، اقدام نمايند .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر