جلسه توجیهی و استقبال از دانشجوبان جدیدی الورود

 

"جلسه استقبال و خوش آمد گویی به دانشجویان جدید الورود"

 

 

جلسه استقبال و توجیهی دانشجویان جدیدالورود در تاریخ 30/7/97

 

از ساعت 9 تا 12 برگزار می گردد. شرکت دانشجویان جدیدالورد

 

در این جلسه الزامی است.

امور فرهنگی دانشگاه پیام نور خمینی شهر

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر