تسهيلات وام دانشجويي بانک انصار مقررات و شرايط دريافت وام شهريه دانشجويي در کليه مقاطع تحصيلي جهت اطلاع و بهرمندي به پيوست مي باشد .
فايلها
شيوه نامه بانک انصار جديد -.pdf 108.286 KB
 
امتیاز دهی