شنبه 21 مرداد 1396 شماره تماس دانشگاه
تلفن: تلفن تماس : آموزش 33596661 ، امور مالی 33596660 ، امور فرهنگی 33596300 ، ریاست دانشگاه 33596500
دورنگار: 33596400-031
نشاني: اصفهان - خمینی شهر - شهرک منظریه خیابان بهشت غربی دانشگاه پیام نور واحد خمینی شهر کد پستی 41137-84191
 
امتیاز دهی