كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
گواهي موقت آماده تحويل
دانشنامه های آماده تحویل
  • 1396/4/13 سه‌شنبه دانشنامه های صادر شده دانشنامه های آماده تحویل
    دانش آموختگان گرامی که دانشنامه آنها طبق لیست پیوست آماده می باشد با به همراه داشتن کارت شناسایی و یک عدد تمبر 10.000 ( ده هزار) ریالی و تحویل اصل گواهی موقت جهت دریافت دانشنامه خود به دانشگاه مراجعه نمایند .
دریافت گواهی موقت
مدارک مورد نیاز فارغ التحصیلی
بيشتر
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.رويدادها
بيشتر