قابل توجه دانشجویان اتباع قابل توجه دانشجویان اتباع :
سامانه درخواست تحصیلی متقاضایان غیرایرانی راه اندازی شده است. بنابراین لازم است کلیه اتباع مذکور ( پذیرفته شدگان جدید و دانشجویان شاغل به تحصیل قبلی) در این سامانه درخواست و تقاضای خود را ثبت و با استفاده از کد رهگیری مراحل انجام کار را پیگیری نمایند. و کد رهگیری را به دانشگاه تحویل دهند .
  وبسایت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به آدرس؛ http://saorg.ir:8081/
ضمنا ادامه تحصیل این دانشجویان لزوما با ارائه گذرنامه و ویزای تحصیلی مهلت‌دار در هر نیم سال تحصیلی به دانشگاه می باشد و در صورت عدم اخذ گذرنامه و روادید تحصیلی توسط دانشجو و عدم درج آن در پرونده تحصیلی هیچگونه مدرک برای دانشجو صادر نخواهد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر