در خصوص دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده کرده و متقاضی خروج از کشور می باشند

1-مراجعه شخص دانشجو به یکی ازدفاتر پلیس +10 و دریافت کد سخا

2-مراجعه به سایت ناجا به آدرس services.police.ir www. وثبت اطلاعات فردی ( در چند مرحله ) از جمله تاریخ خروج از کشور

3-مراجعه به مرکز / واحد محل تحصیل جهت اخذ گواهی اشتغال به تحصیل ( کارشناسان محترم آموزش بررسی نمایند شخص دانشجو انتخاب واحد و یا درخواست مرخصی تحصیلی خود را در نیمسال اول 97-1396 ثبت و کلیه شهریه های مربوطه ( ثابت و متغیر ) را تسویه نموده باشد

4- ارسال گواهی اشتغال به تحصیل جهت انجام مراحل تایید تحصیلی شخص دانشجو به معاونت علمی فرهنگی استان توسط مرکز / واحد محل تحصیل دانشجو ( مجددا تاکید میگردد دانشجو در نمیسال مربوطه انتخاب واحد و یا مرخصی تحصیلی با احتساب را ثبت و هیچگونه  بدهی شهریه به دانشگاه نداشته باشد)

5-تایید خروج از کشور دانشجو در ستاد استان پس از دریافت گواهی اشتغال به تحصیل در صورت احراز شرایط مذکور ( توضیحات بند 3 و 4 )

6-مراجعه شخص دانشجو به سامانه ناجا به آدرس اعلام شده و پیگیری سایر مراحل از جمله سپردن وثیغه در بانک قوامین و ...

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر