كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
متقاضيان وام دانشجويي صندوق رفاه
  • 1397/7/28 شنبه متقاضيان وام دانشجويي صندوق رفاه
    با توجه به ابلاغ اعتبار وام دانشجويي صندوق رفاه ، دانشجويان متقاضي نسبت به تکميل پرونده و درخواست براي نيمسال اول 97 حداکثر تا تاريخ 20/08/97 نسبت به تکميل و تحويل مدارک خود به دانشگاه ، اقدام نمايند .
وام دانشجویی بنیاد علوی
وام شهریه دانشجویی
دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی مهمانی و یا انتقالی
بيشتر
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.رويدادها
بيشتر